Zwijndrecht

Iedere week worden de locaties gerouleerd. Op het lesrooster is per FIT-workout af te lezen op welke locatie je wordt verwacht. Per locatie hebben wij een vast verzamelpunt waar de FIT-workouts worden gegeven. Deze worden aangegeven met een rode pijl.